วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550

ว่าด้วยเรื่องของ MAC times

หนึ่งในวิธีที่บรรดา incident handler นิยมทำกันในการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือ การดู timeline ที่เกิดขึ้นบนระบบว่ามีไฟล์ใดถูกสร้างหรือถูกเปลี่ยนแปลงก่อน - หลังจากที่เกิดเหตุการณ์บุกรุกบ้าง การสร้าง timeline จะช่วยให้ incident handler สามารถลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยปกติแล้ว timeline ของเหตุการณ์จะใช้ข้อมูลจากเวลาที่ไฟล์ถูกเปลี่ยนแปลง (Modified) เวลาที่ไฟล์ถูกเข้าถึง (Accessed) และเวลาที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้น (Created) ซึ่งข้อมูลของเวลาเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า MAC times

การเรียกดู MAC times บนระบบปฏิบัติการ Windows สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง dir /TW, dir /TA และ dir /TC ตามลำดับ ตัวอย่างผลลัพธ์ของการเรียกดูเวลาที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้นแสดงดังข้างล่าง

C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals>dir /TC
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3CCF-7B7F

Directory of C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals

04/24/2007 11:34 AM DIR .
04/24/2007 11:34 AM DIR ..
04/24/2007 11:31 AM 475,790 Autoruns.zip
04/24/2007 11:51 AM 1,539,243 ProcessExplorer.zip
04/24/2007 11:44 AM DIR PsTools
04/24/2007 11:40 AM 1,022,681 PsTools.zip

ถึงแม้ว่าการสร้าง timeline ของเหตุการณ์จาก MAC times จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับ incident handler แต่ทว่าความน่าเชื่อถือของ MAC times นั้นเป็นสิ่งที่ incident handler ควรระมัดระวังเนื่องจาก MAC times ของไฟล์ต่างๆนั้นสามารถปลอมแปลงได้ !!?

เครื่องมือที่ใช้สำหรับปลอมแปลง MAC times มีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้จะใช้เครื่องมือจาก Metasploit Anti-Forensics Project ที่ชื่อว่า timestomp

C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals> dir /TC PsTools.zip
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3CCF-7B7F

Directory of C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals

04/24/2007 11:40 AM 1,022,681 PsTools.zip

C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals> timestomp.exe PsTools.zip -c "Sunday 1/1/2007 1:11:11 AM"

C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals> dir /TC PsTools.zip
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3CCF-7B7F

Directory of C:\Documents and Settings\Trirat\Desktop\Sysinternals

01/01/2007 01:11 AM 1,022,681 PsTools.zip

จากตัวอย่างข้างบนแสดงการใช้งาน timestomp สังเกตว่าก่อนการใช้ timestomp นั้นเวลาที่ไฟล์ PsTools.zip ถูกสร้างขึ้นคือวันที่ 04/07/2007 เวลา 11.40 หลักจากนั้นจึงใช้ timestomp ทำการปลอมแปลงเวลาที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้นให้เป็นวันที่ 01/01/2007 เวลา 01:11

เนื่องด้วยการปลอมแปลง MAC times สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น incident handler จึงควรระมัดระวังตรงจุดนี้ไว้ :)

ไม่มีความคิดเห็น: